> รับแปลภาษารัสเซีย | แปลภาษารัสเซีย | ล่ามรัสเซีย
bookmark
ไทย
site map
Email
 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

Russia-Thai translation แปลภาษารัสเซียศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลภาษารัสเซียโดยนักแปลผู้มีวิชาชีพด้านการแปลโดยตรงทั้งนักแปลทั้งชาวไทยและนักแปลเจ้าของภาษาชาวรัสเซีย  โดยให้บริการแปลตามคู่ภาษาต่างๆ ดังนี้

 

  • แปลภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย (Russian into Thai translation)
  • แปลภาษาไทยเป็นภาษารัสเซีย (Thai into Russian translation)
  • แปลภาษารัสเซียเป็นภาษาอังกฤษ (Russian into English translation)
  • แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซีย (English into Russian translation)
  • แปลภาษาเยอรมันเป็นภาษารัสเซีย (German into Russian translation)
  • แปลภาษารัสเซียเป็นภาษาเยอรมัน (Russian into German translation)

ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น เปิดให้บริการแปลเอกสารภาษารัสเซีย โดยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสาขา และสามารถแปลภาษารัสเซียได้ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเอกสารและเกือบทุกเนื้อหาวิชา  อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน  แปลเว็บไซต์โรงแรม รีสอร์ทและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แปลสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม แปลสัญญาเช่าบ้านและที่ดิน แปลสัญญาเช่าคอนโด แปลสัญญาว่าจ้างงาน แปลคู่มือการใช้งาน แปลใบรับรอง ISO โบรชัวร์ แผ่นพับ และอื่นๆ

ทีมงานภาษารัสเซียของเรานั้นได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าเป็นนักแปลที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก โดยมีทีมงานนักแปลชาวไทยและนักแปลเจ้าของภาษาชาวรัสเซียหลายท่านที่ร่วมงานกับเรามาเป็นระยะเวลายาวนานและได้รับความไว้วางใจจากองค์กร ธุรกิจภาคส่วนต่างๆ เป็นจำนวนมากในการใช้บริการแปลภาษาและจัดส่งล่ามระดับมืออาชีพจากศูนย์การแปลและจัดส่งล่าม ทีไอเอส ทรานสเลชั่น

หากคุณเลือกงานแปลคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล โปรดเลือกศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น เป็นผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาและล่ามมืออาชีพสำหรับคุณ โปรดติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-730-9933-4 ,092-595-9933
รายชื่อผู้ใช้บริการแปลไทยเป็นภาษารัสเซีย (เพียงบางส่วน)

รายชื่อผู้ใช้บริการ

ประเภทเอกสาร

ประเภทงานแปล

Samui Yacht Club

แปลเว็บไซต์

แปลอังกฤษเป็นรัสเซีย

Chaweng Resort

แปลเว็บไซต์ของทางรีสอร์ท

แปลภาษาอังกฤษเป็นรัสเซีย

Ayara Kamara Resort

แปลเว็บไซต์ของทางรีสอร์ท

แปลภาษาอังกฤษเป็นรัสเซีย

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด (ปราสาทสัจธรรม)

แปลโบรชัวร์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (ปราสาทสัจธรรม)

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซีย

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด

เอกสารกำกับยา

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซีย

UTCFS Thailand (Chubb and Guardfire)

แปลเอกสารด้านวิศวกรรม

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซีย

Siam Safety Premier Co., Ltd.

แปลเอกสารด้านวิศวกรรมและใบรับรอง

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซีย

เมจิก มาร์เก็ตติ้ง

แปลเมนูอาหาร

แปลอังกฤษเป็นรัสเซีย

Mistercup(Thailand) Co,Ltd.    

แปลเอกสารทั่วไป

แปลภาษาอังกฤษเป็นรัสเซีย

GROOVY MAP Co,Ltd.   

แปลโบรชัวร์แผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในพัทยา

แปลภาษาอังกฤษเป็นรัสเซีย

Siam Industrial

แปลเอกสารทางเทคนิคด้านวิศวกรรม

แปลภาษาอังกฤษเป็นรัสเซีย

Iguana Company Limited

แปลสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม

แปลอังกฤษเป็นรัสเซีย

Rubicon

บริการแปลเว็บไซต์เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ

แปลอังกฤษเป็นรัสเซีย

WWW International Inc.

แปลเอกสารทั่วไป

แปลภาษาอังกฤษเป็นรัสเซีย

Harris Strartex Network 

ใช้บริการล่าม งานด้านวิศวกรรม

ล่ามรัสเซีย-อังกฤษ

                                                                                                                                               
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซีย (русский язык) เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารการในประเทศรัสเซียและประเทศที่เคยรวมอยู่ในสหภาพโซเวียต อาทิ ยูเครน คาซัคสถาน เบลารุส คีร์กีซสถาน และผู้อพยพชาวรัสเซียในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีผู้พูดมากถึง 200 กว่าล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้ภาษารัสเซียยังเป็นภาษาราชการร่วมในประเทศ
เบลารุส คาซัคสถาน และคีร์กิซสถาน รวมถึงมีการเรียนภาษาการสอนภาษารัสเซียเป็นภาษาที่สองในประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตมาก่อน ได้แก่ เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส ยูเครน อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน มอลโดวา จอร์เจียทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน  และที่สำคัญคือ ภาษารัสเซียถือเป็นหนึ่งในหกภาษาราชการที่ใช้สื่อสารกันในองค์การสหประชาติ ได้แก่ รัสเซีย อาหรับ  จีน  อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน

ในประเทศไทยนั้น มีสถาบันการอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาภาษารัสเซีย ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษารัสเซีย
  • มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย

ตัวอย่างแป้นพิมพ์ภาษารัสเซีย


ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
ชื่ออย่างเป็นทางการ : สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)
ภาษาราชการ : ภาษารัสเซีย
เมืองหลวง : กรุงมอสโคว์ (Moscow)
เมืองสำคัญ : เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ (St. Petersburg) เยแคธเธอรีนเบิร์ก(Yekaterinburg) วลาดิวอสต็อก
  (Vladivostok)  นิชนี นอฟกอร็อด (Nizhny Novgorod)
สกุลเงินที่ใช้ : รูเบิล (Ruble)
จำนวนประชากร : 149-150 ล้านคนโดยประมาณ
ศาสนา : ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์(ส่วนใหญ่)  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาพุทธ
พื้นที่ : 17,075,200 ตารางกิโลเมตร
รหัสประเทศ : 7
รหัสอินเตอร์เน็ต : .ru

สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : 78 ถนนทรัพย์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-234-98-24, 02-268-11-69
โทรสาร : 02-237-84-88
เว็บไซต์ : http://www.thailand.mid.ru
อีเมล : rusembbangkok@rambler.ru


ที่มาบางส่วนจาก:
http://th.wikipedia.org


TAG

 

 

รับแปลภาษารัสเซีย
รับแปลเมนูอาหารภาษารัสเซีย
แปลเมนูอาหารรัสเซีย
เมนูอาหารภาษารัสเซีย
รับแปลสัญญาซื้อขาย
รับแปลเว็บไซต์โรงแรม
แปลภาษารัสเซีย
แปลรัสเซีย
แปลรัสเซียเป็นไทย
แปลไทยเป็นรัสเซีย
แปลรัสเซียเป็นอังกฤษ
แปลอังกฤาเป็นรัสเซีย
ไทยแปลเป็นรัสเซีย

ล่ามรัสเซีย
ล่ามรัสเซีย-ไทย
ล่ามภาษารัสเซีย
รับแปลสัญญาซื้อขายคอนโด
รับแปลสัญญาเช่าคอนโด
รับแปลใบขับขี่ภาษารัสเซีย
รับแปลใบแจ้งความ
รับแปลใบหย่า
รับแปลโฉนดที่ดิน
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
รับแปลพินัยกรรม
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล

โปรแกรมแปลภาษา
แปลภาษารัสเซีย
แปลคำศัพท์
แปลไทยเป็นรัสเซีย
โปรแกรมแปลรัสเซียเป็นไทย
โปรแกรมแปลไทยเป็นรัสเซีย
รับแปลหนังสือบริคณฑ์สนธิ
รับแปลสำเนาบัญชีรายชื่อผู้หุ้น
แปลศัพท์ 
แปลภาษารัสเซียเป็นไทย
ดิกชันนารีไทยรัสเซีย
แปลรัสเซียเป็นไทย   
แปลศัพท์รัสเซีย-ไทย